Hírek
Hírek a klímatudatosságról, környezetvédelemről, ezekhez kapcsolódó érdekességekről és rendezvényeinkről

Tilos a kerti hulladék és az avar égetés

Göd azok közé az agglomerációs települések közé tartozik, amelyek rendelkeznek zöld- és kerti hulladék elszállítási programmal. (Ez a vizsgált települések alig több mint 20 százalékánál van így.) Beletartozunk a főváros környéki településeknek abba a 17 százaléknyi csoportjába is, ahol egész évben tilos a kerti hulladék és az avar égetése. Élen járunk az alternatív lehetőségként a komposztálást ajánló városok között is: Gödön több alkalommal volt már kedvezményes, az önkormányzat által támogatott komposztláda-vásárlási akció. Eddig hozzávetőlegesen 500 komposztládához juthattak hozzá a lakosok az önkormányzat által támogatott áron, és egy nyertes pályázatnak köszönhetően idén újabb 1000 komposztláda kerülhet majd a gödi háztartásokba.

Újrahasználható pékáru tasak

A SPAR élelmiszerboltokban országszerte kapható lett az újrahasználható pékáru tasak (599 Ft/ 2 db), melybe a pékárun kívül zöldséget és gyümölcsöt is lehet tenni, ezzel is csökkentve a neylon zacskó hegyeket.

November elején az újonnan megválasztott képviselő-testület első intézkedései közé tartozott a klímavészhelyzet kihirdetése Gödön. Az éghajlat melegedésének kedvezőtlen hatásait már mindannyian érzékeljük a mindennapjainkban, ezért döntés született arról, hogy határozott és komplex intézkedéseket kell tenni a klíma védelme, a város élhetőségének hosszú távú megőrzése érdekében.

A képviselő-testület a korábbi döntésekkel egybehangzóan elfogadta, hogy megkezdi a klímastratégia és az annak megvalósítására szolgáló cselekvési terv kidolgozását, valamint a klímavédelmi, környezeti és fenntarthatósági szempontok széles körű érvényesítését a város életének valamennyi területén. 

A klímastratégia és a cselekvési terv kidolgozásának egyik első lépéseként az önkormányzat kérdőívet állított össze, amellyel a lakosságnak a klímaváltozással kapcsolatos saját tapasztalatairól és tájékozottságáról, valamint a környezettudatos szemléletmód iránti fogékonyságáról igyekezett képet kapni. Válaszaikat elektronikusan és papíralapon is eljuttathatták a gödiek az önkormányzathoz, január 10-éig.

A kérdőív kiértékelése nemrég elkészült, és a válaszok alapján kirajzolódó összképről Jakab Júlia környezetvédelmi referenssel beszélgettünk.  

Mint kiderült, a gödi lakosoknak körülbelül 3%-a válaszolt a kérdésekre, és ez az arány más városok 1-2%-os eredményeihez képest egészen jónak mondható. 

A válaszadók életkorát felmérő kérdés alapján megállapítható, hogy a 18 év alattiaktól egészen a 70 év fölöttiekig valamennyi korcsoport a magáénak érzi ezt a kérdést, és fontosnak tartja, hogy foglalkozzunk vele. Az 1-től 10-ig terjedő skálán a válaszadók csaknem 75%-a jelölte 10-es fontosságúnak az éghajlatváltozás kérdésének kezelését. 

A klímaváltozásnak a kertekben észlelhető jelenségei közül a legtöbben a szárazságot tapasztalják a saját életükben, illetve azt, hogy a növényeik különböző kórokozók miatt megbetegszenek. Sokan jelezték azt is, hogy a házuk, lakásuk a nyári időszakban elviselhetetlen mértékben felmelegszik. Ez az adat még sokatmondóbb, ha figyelembe vesszük, hogy a kérdőív kitöltői közül mintegy 70 százaléknyian élnek hőszigetelt, modern nyílászárókkal ellátott épületben.  A válaszadók ötöde számolt be arról, hogy a hirtelen jött nagy viharok, esőzések idején befolyik a víz a pincébe vagy a lakásba, kár keletkezik a tetőben, a villanyvezetékekben, megrongálódik a kocsibejáró, a járda. Ennek a válasznak a tükrében érthető igazán egy másik tény: nevezetesen az, hogy a kérdőív kitöltőinek közel 75%-a rendelkezik biztosítással viharkárok esetére. 

A lakosok háromnegyede tapasztalt a hétköznapjaiban olyan helyzeteket, amikor a szélsőséges időjárás miatt fennakadások voltak a közösségi közlekedésben. 

A klímaváltozás egészségre tett hatásait vizsgáló kérdések közül csaknem egyenlő (40% körüli) arányban jelölték meg a gödiek a nyári kánikulák miatti rosszulléteket, a rovarcsípéseket, illetve az allergiás, asztmatikus tünetek jelentkezését.   

A környezettudatosságra, fenntarthatóságra vonatkozó kérdések közül mintegy 60 százaléknyian jelölték be, hogy komposztálják a konyhai zöldhulladékot, sokan (cca. 40%-nyian) esznek saját termesztésű zöldséget és gyümölcsöt, és nagyságrendileg ugyanennyien vásárolnak termelői piacon, illetve fogyasztanak szezonális termékeket. A válaszadók mintegy fele használ locsolásra esővizet, és közel 90%-uk alapvetően gázzal fűt, de sokan – mintegy 30%-nyian – fával vagy fával is tüzelnek a téli időszakban. Földhőt vagy napenergiát ma még csak a lakosok néhány (2-5) százaléka hasznosít a felmérés szerint. 

 A hulladék szelektív gyűjtésével kapcsolatos válaszok azonban igen biztatóak. A lakosság túlnyomó többsége (több mint 90%-a ) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjti a papírt és a műanyagot, mintegy 70% a fémet és az üveget is, és 80% feletti azok aránya, akik megfelelő gondossággal kezelik a háztartásban keletkező veszélyes hulladékot, illetve akik a kerti zöldhulladék ártalmatlanításának legkörnyezetkímélőbb megoldását, a komposztálást választják.

A kérdőív tanúsága szerint a gödiek nagyon gyakran közlekednek gyalog (igaz, körülbelül ugyanilyen gyakran autóval is), és sokan (közel 40%-nyian) szívesen használnak helyi közlekedésre kerékpárt vagy rollert. Ezek a számok is azt mutatják, hogy a közösségi közlekedés fejlesztésére, illetve a járda- és a kerékpárúthálózat bővítésére nagy szükség van Gödön.

A klímatudatos szemléletmód iránti nyitottságra utal, hogy a válaszadók kb. negyede közepes, közel 70%-a pedig ennél nagyobb mértékben tartja magát zöldnek, és a legtöbben különböző vállalásokra, életmódbeli változtatásokra is hajlandóak a környezet védelmében. Arra a kérdésre, hogy kinek kell foglalkoznia az éghajlatváltozás kérdésével, a válaszadók több mint 81 százaléka jelölte be saját magát is. Ez pedig nagyon fontos eredmény, hiszen a változást mindannyiunknak önmagunkon kell kezdenünk.

Koditek Bernadett

Forrás: Gödi Körkép

Hogyan csökkentsük a hulladék mennyiségét a háztartásunkban?

2020. március 11-én 18 órakor a Gödi ÖkoKlub vendége lesz Tóth Andrea, a Dobd ki a szemetest című könyv szerzője, aki hasznos tanácsokkal látja majd el a jelenlévőket azzal kapcsolatban, hogyan csökkentsük a hulladékot háztartásunkban. Az interaktív előadás helyszíne az önkormányzat nagyterme lesz (Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.)

Gödi Ökoklub

2020. február 8-án délelőtt a József Attila Művelődési Ház emeleti kistermében alakult meg hivatalosan a Gödi Ökoklub, amely szeretné megszólítani mindazokat, akiket érdekelnek a környezetvédelemmel kapcsolatos témák, és szeretnének tenni is azért, hogy élhetőbb, egészségesebb miliőben teljenek mindennapjaink.